Affaldssortering | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

Affaldssortering i fritidshuset

Folketinget har besluttet, at affaldssektoren fra 2030 skal være klimaneutral, og at vi i Danmark i langt større omfang end tidligere skal genanvende vores affald. Som fritidshusejer kan du bidrage til at mere affald bliver genanvendt ved nu også at sortere dit husholdningsaffald i mad- og restaffald.

Måske er du vant til at sortere dit husholdningsaffald i mad- og rest i din private bolig. Er det nyt for dig at sortere affald, eller har du brug for et opslagsværk til fritidshuset, kan du i nedenstående pjece finde informationer om affaldssorteringen og en vejledning om, hvordan du sortere dit affald. Du skal dog være opmærksom på, at vi i OF Harrestrup selv skal aflevere farligt affald på genbrugsstationen.

Grønne poser til madaffald
Grønne poser til madaffaldsspanden kan afhentes i Klublokalet ved lørdagsåben i lige uger fra 1. april – 30. september. 

Hvor kan jeg aflevere mit affald?
Der er ved hver parkeringsplads på alle veje opsat beholdere til henholdsvis mad- og til restaffald. Beholdere til andet sorteret affald vil være opstillet på den gamle parkeringsplads på Odins Allé og ved Valhalla på Frejavej. Husk, at brugte batterier og farligt affald skal man selv aflevere på genbrugsstationen.

Perfect Waste smart APP – Scan dig til en nemmere affaldssortering via stregkoden på varen

Sorteringsappen kan scanne stregkoden på dit affald og med det samme fortælle dig, hvordan det skal sorteres. Hvis affaldet ikke har en stregkode, kan du slå det op i appens sorteringsguide.

Perfect Waste er gratis og kan hentes til både Iphone og Android smartphones. I Google Play eller App Store søger du blot efter “Perfect Waste” og downloader den til din telefon.

Det er vigtigt, at du vælger Ballerup Kommune som din kommune. Så kan appen vejlede dig korrekt ift. sortering i Ballerup Kommune.

Miljøstyrelsen

Få gode råd om håndtering af affald og hvor rent, det skal være.