Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

Fritidshus i OF Harrestrup

Velkommen til OF Harrestrup

OF Harrestrup er en dejlig velorganiseret fritids- og haveforening beliggende i Skovlunde, omringet af naturskønne områder og tæt på golfbanen.

Foreningen består af 409 parceller og har et levende socialt liv og miljø. Vi har tradition for at fejre Skt. Hans, at mødes til Musikcafé og afholde en større sommerfest med medlemmer.  

Vær opmærksom på følgende:

  • Man kan ikke have folkeregister adresse i OF Harrestrup.
  • Det er ikke tilladt at bo i huset hele året, men kun i sommerperioden og enkelte ferieperioder.
  • Huset må ikke udlejes.
img_1446

Om OF Harrestrup

OF Harrestrup er en lokalforening under Omegnens Fritidshaveforening (OF). Al jord er ejet af Omegnens Fritidshaveforening. Det betyder, at når du køber et fritidshus hos os, ejer du huset, men du ejer ikke parcellen. Parcellen og fællesområdet ejer medlemmerne i fællesskab. Derfor kan parcellen hverken sælges eller anvendes som sikkerhed for lån m.v. 

Køb af hus og indmeldelse i foreningen forudsætter, at du kan godkendes som medlem i henhold til vedtægterne.

Regelgrundlaget

Deklaration – Ballerup Kommune
Deklarationen er udarbejdet af Ballerup Kommune og tinglyst på jorden. Den fastsætter, hvad jorden må bruges til og hvordan. Anvendelsen af området er med Lov om kolonihaver (LBK nr. 790 af 21/06/2007  blevet gjort varig, hvorfor udløbsdatoen i deklarationen ikke længere er relevant. Varige kolonihaver kan kun nedlægges i henhold til lovens kapitel 3, §4 når “væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen.”

Vedtægter – Omegnens Fritids- og Haveforening
Vedtægterne er fastsat for hele OF og anviser hvorledes OF er organiseret i forhold over for medlemmerne m.v. Vedtægterne fastsættes og godkendes på kongressen for OF, der finder sted hvert andet lige år.

Ordensregler – OF Harrestrup 
Ordensreglerne er vores lokale spilleregler. Ordensreglerne vedtages på den lokale generalforsamling.

Vandvedtægten – OF Harrestrup

Vedtægten vedtages på den lokale generalforsamling.

2023

login-ikon

Log ind - kun for medlemmer

Du har som medlem af lokalforeningen OF Harrestrup mulighed for at logge ind og orientere dig om flere emner, der omhandler OF Harrestrups virke.

Alle medlemmer skulle gerne have modtaget et brugernavn og en adgangskode. Hvis du ikke kan huske adgangskoden, kan du i brugernavn skrive det tidligere sendte brugernavn eller den mailadresse, som er registreret i OF i Gothersgade. Tryk derefter på “glemt adgangskode”, og du kan lave en ny.

Fungerer ovenstående ikke, eller er du nyt medlem i foreningen, så skriv venligst til bestyrelsen på: kontakt@ofharrestrup.dk. 

ABF-Nyheder

ABF-AKTIVITETER

22. august 2024
Ny i bestyrelsen
22. august 2024
Dialogmøde - Humlebæk
05. september 2024
Bo Brandsikkert - Østerbro