Nyheder | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

Nyheder

24.03.2023

Bestyrelsen om kolonihaveindsatsen / 

Bestyrelsens overordnede opgave er at lede forenin...

21.03.2023

Den nye affaldsordning / 

Så nærmer vi 1. april 2023, hvor den nye affaldsor

21.02.2023

Ordinær generalforsamling / 

Lokalforeningen OF Harrestrup afholder ordinær gen

13.02.2023

Ændringer i Lokalbestyrelsens sammensætning / 

Til orientering må bestyrelsen desværre meddele, a

31.01.2023

Renovation i 2023 / 

Som overalt i landet har vi forberedt os på, at de