Kontakt | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

Kontakt bestyrelsen

Hvis du har et akut behov for hjælp, f.eks. ved brud på vandledning, stoppet kloak el.l. kan du ringe til vores akut telefon 29 60 65 47  – men husk kun Når det er AKUT !

Ønsker medlemmer at kontakte os, skal det ske pr. mail eller ved fremmøde i klubhuset i åbningstiden 10-12 hver anden lørdag. 

Man kan sende mail til følgende adresser:

Bestyrelsen kan kontaktes på kontakt@ofharrestrup.dk.

Hertil sendes alt vedrørende formelle / generelle problemstillinger, forslag til bestyrelsen og til generalforsamlingen. 

Økonomi/vandregnskab m.v. rettes til kasseren på kasserer@ofharrestrup.dk.

Byggetilladelser henvendelse til Gothersgade   of@of-fritid.dk 
Husk at skrive parcellens adresse og dit telefonnummer.
Har du ikke mail, kan du sende din ansøgning med posten til:  
Gothersgade 158 – 123 København K
Ved spørgsmål kan der ringes på tlf. 3313 5870


Salgstilladelser (syn ved salg) m.v. rettes til byggesager@ofharrestrup.dk.

Åbningstider for bestyrelsen
I sommerperioden fra 1. april til 30. september holder vi åbent hver anden lørdag i lige uger fra klokken 10.00 til 12.00. I vinterperioden fra 1. oktober til 31. marts holder vi åbent den første lørdag i måneden fra klokken 10.00 til 12.00. Datoer for 2023 kommer senere.

Vores område-ansvarlige, Stefan Buchard kan træffes på telefon 29395447 på hverdage mellem 8 og 15.30, eller via mail service@ofharrestrup.dk

Bestyrelsens medlemmer:

Formand Marianne Schwartz
Næstformand Gitte Pedersen
Kasserer Eigil Staal-Nielsen
Sekretær Henriette Juul
HB-medlem Mathias Zangenberg
Bestyrelsesmedlem Lone Lambertsen 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Christensen 

1. suppleant: Joan Hansen
2. suppleant: Flemming Graff