Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

farlig-affald

Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen