Vandmålere (opdateret 9.11.2022) | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Vandmålere (opdateret 9.11.2022)

Udgivet den 05. juli 2022

Udskiftningen er nu gennemført på alle veje. I skrivende stund mangler der dog i alt 22 parceller, fordelt over hele området, som af forskellige grunde ikke har fået nye målere. 

V håber at være færdige med arbejdet inden nytår.

Der har desværre været en del tilfælde, hvor det ikke har været muligt at foretage udskiftningen uden vanskeligheder. Det er parcellens pligt at sørge for at der er adgang til parcellen, og at brønden er tilgængelig. Et forgæves besøg koster kr. 603,00, som opkræves hos parcellen.