Vores formand er udtrådt af bestyrelsen | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Vores formand er udtrådt af bestyrelsen

Udgivet den 21. oktober 2023

Med stor beklagelse kan det oplyses, at vores formand Marianne har valgt at udtræde af lokalbestyrelsen med øjeblikkelig varsel den 11. oktober 2023. Lokalbestyrelsen vil i den forbindelse gerne takke Marianne for det store arbejde, hun har lagt i bestyrelsesarbejdet, siden hun blev valgt; først som bestyrelsesmedlem og sidenhen som formand!

Efterfølgende har Henriette den 15. oktober 2023 meddelt, at hun ligeledes ønsker at udtræde med øjeblikkelig varsel, og Joan og Mathias har herefter meddelt, at de – i stedet for som planlagt at udtræde til marts 2024 – benytter lejligheden til at udtræde i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, som følge af tidspres og manglende overskud til at trække bestyrelsen videre.

Som følge af Mariannes udtræden skal der iht. vedtægterne afholdes en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny formand senest 30 dage fra udtrædelsesdagen.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 1. november 2023 kl. 19.00 i Valhalla.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er udsendt via mail (og fysisk post til de medlemmer, der er fritaget for digital post).