Ændringer i Lokalbestyrelsens sammensætning | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Ændringer i Lokalbestyrelsens sammensætning

Udgivet den 13. februar 2023

Til orientering må bestyrelsen desværre meddele, at bestyrelsesmedlem Torben Lohfert har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Torben har lagt et stort arbejde i bestyrelsen i det forgange år, og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for Torbens indsats.

1.suppleant Esmir Maslesa har bekræftet, at han er villig til at indtræde som bestyrelsesmedlem, hvilket formelt sker på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Esmir har også som suppleant deltaget aktivt i bestyrelsens arbejde, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med ham.