Renovation i 2023 | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Renovation i 2023

Udgivet den 31. januar 2023

Som overalt i landet har vi forberedt os på, at den fremtidige renovation skal opdeles i flere fraktioner. Det betyder flere affaldsbeholdere, flere tømninger og dermed desværre også ændring i renovationsprisen.

For OF Harrestrups vedkommende betyder det, at vi har fået en væsentlig forhøjelse i renovationen fra ca. kr. 600.000 årligt i 2020, til omkring kt. 870.000 i 2023. Det er en stigning på ca. 48%. 

Det betyder at kontingentet stiger grundet denne stigning. Stigningen kan ikke ske for 1. kvt., da opkrævningerne allerede er lavet, me  kontingentet stiger i 2023 med kr. 220 pr. kvartal. for 2., 3. og 4. kvartal 2023.

Vi har sammen med Hovedforeningen haft en dialog med Ballerup Kommune, og de oplyser følgende renovationspriser pr. husstand (hertil kommer forskellige tillæg):

Renovation 2023 2022 Pct
Enfamiliehuse         3.211      2.378       35,0
Etage          1.814       1.292       40,4
Sommerhuse         2.505       1.753       42,9
Kolonihaver          1.641       1.079        52,1

(prisen er pr. husstand pr. år.)