Bestyrelsen om kolonihaveindsatsen | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Bestyrelsen om kolonihaveindsatsen

Udgivet den 24. marts 2023

Bestyrelsens overordnede opgave er at lede foreningen ud fra foreningens regler, herunder vores vedtægter og deklaration. Bestyrelsen har intet ønske om at forsvare-, søge om- eller tilskynde til anvendelse af området i strid med vores regler, herunder helårsbeboelse, men vi vil vedblive med at arbejde for vores ret til at bevare det lovlige ophold, som vi har iht. deklarationen – også ”kortvarige ophold, weekends og lignende” uden for sæsonen.

Dette skete blandt andet i forbindelse med arbejdet med Lokalplan 182 sammen med de øvrige, frie haveforeninger og samarbejdets advokat, hvorved lokalplanen endte med at blive ophævet af Planklagenævnet, således at kommunens meget restriktive regler blev ophævet.

Det er også via dette samarbejde, at vi har fået udarbejdet det advokatnotat, der fastslår, at den opsøgende indsats, som kommunen for tiden laver med uvarslede, indendørs tilsynsbesøg og indhentelse af oplysninger om elforbrug mv., ligger inde for lovens rammer.

Der er ingen tvivl om, at den opsøgende indsats kan føles meget grænseoverskridende for det enkelte medlem, der anvender sit hus lovligt til kortere ophold i vinterperioden, ligesom kommunens retorik nærmest kriminaliserer alle kolonister.

Bestyrelsen støtter ikke op om kommunens aggressive facon, men vi hverken har eller kan få indflydelse på, at kommunen er begyndt at varetage deres tilsynspligt på denne måde. Det var således forventet, at kommunen aktivt ville varetage sin tilsynspligt ud fra deklarationens bestemmelser efter, at de tabte slaget om lokalplanen, jf. tidligere udmelding i nyhedsbrev af 12. oktober 2022.