Vandproblemer | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Vandproblemer

Udgivet den 03. januar 2024

Kære medlemmer

Som bekendt er vejrguderne ikke med os for tiden:
Massive mængder nedbør har gjort, at jorden ikke længere kan suge vandet, og mange af jeres haver står
mere eller mindre under vand.

Der er mange, der enten ringer til foreningens medarbejder eller skriver til
kontaktmailen og beder om hjælp til jeres individuelle vandproblemer.

Vi vil gerne understrege, at vi til fulde deler jeres bekymringer i forhold til de næste dages varslede nedbør,
og vi kan forsikre jer om, at vi gør hvad der er muligt i den nuværende situation. Drænpumperne kører på
højtryk, og vi har sat ind de steder, hvor problemet er allerstørst.

Selvom drænpumperne kører på højtryk, kan de imidlertid ikke følge med. Hertil kommer, at der ikke er
andre steder at pumpe vandet hen, ligesom overfladevand ikke må ledes til kloak. Alt kapacitet er på
nuværende tidspunkt i brug og der kan ikke gøres mere, end der allerede er gjort.

Der er også nogle, der retter henvendelse om vand i vandmålerbrønden, og hertil bemærkes, at
vandmåleren godt kan tåle at stå under vand. Henset til, at der også er varslet frostvejr de næste dage, vil
det dog være en god ide at lægge en tung sten/flise eller lignende over vandmålerens låg, for at presse låget
ned på plads og dermed sikre sig mod frostsprængninger.

Flisen må helst ikke dække hele brønden, da vi så risikerer ikke at kunne få signal fra måleren.

Bestyrelsen