Stefan og jeg tog skraldet i dag! | Omegnens fritidshaveforening

Omegnens fritidshaveforening

OF Harrestrup

← Tilbage til nyheder

Stefan og jeg tog skraldet i dag!

Udgivet den 13. juni 2023
Der har været en del kritik af, at bestyrelsen ikke har opsat flere containere på vendepladsen, da de to containere, der er placeret der, ofte har været overfyldte, og nogle medlemmer har oplevet ikke at kunne komme af med plastaffaldet.  Antallet af container i Harrestrup, er aftalt med Vestforbrændingen, som har erfaring med antal containere og antal brugere.
Stefan og jeg ville derfor undersøge, om der reelt er brug for flere plastcontainere – og for at komme med konklusionen først, så kan jeg kan oplyse, at det er der ikke.
Vi tømte begge containere og fandt heldig vis meget, som var sorteret korrekt. Desværre fandt vi også en hel del, der ikke skulle have været landet i plastcontaineren: En sprøjte,  dunke med miljøfarligt indhold, plastkasser af hår plast, en haveslange og meget mere, som skulle have været afleveret på genbrugspladsen. Vi fandt også pap og det selvom papcontaineren står lige ved siden af.
Efter endt sortering kunne vi konstatere, hvis plastcontainerne fyldes med det plast, som de er beregnet til, var der 1 1/4 fyldt container. Det må siges at være passende, når containerne tømmes onsdag. Det skal her lige tilføjes, at de ikke bliver tømt, hvis containeren er så overfyldt, at låget ikke lukker til.
Der er på containerne opsat information om, hvad der siges ja tak og nej tak til, så man burde ikke være i tvivl. Hvis man vil være SUPER-SORTERER, kan man i Appstore(Iphone) eller Google Play (android) hente app’en Perfect Waste, som ved skanning af stregkode oplyser, hvor både indhold og emballage skal sorteres. Vi brugte den selv undervejs, hvor vi kom i tvivl.
Og et lille hjertesuk: Det vil være fantastisk, hvis I kunne rengøre/skylle plasten. Det skal ikke vaskes op – blot skylles. Vi nærmere os varmegrader på op til 28,og det giver altså anledning til fordærvelse og en kæmpestank af hensyn til naboerne og dem, der  skal håndtere skraldet. Jeg kan fortælle, at der blev lagt op til opkastning flere gange under denne sortering.
Vi kan gøre det bedre i Harrestrup – så lad os alle være sortér-ambassadører, så vi passer på, at væres dejlige foreningen ikke kommer til at ligne en losseplads.
Marianne Schwartz, formand